Praca w Lincoln Electric

MOBILNOŚĆ WEWNĘTRZNA

Awanse wewnątrz firmy to jedna z głównych sił napędowych kariery w Lincoln Electric. Oferujemy możliwości rozwoju naszym pracownikom przed rozpoczęciem rekrutacji na otwartym rynku pracy. Chcemy w ten sposób umożliwić naszym pracownikom rozwój i dzielenie się wiedzą wewnątrz naszej organizacji.

ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ

Nasz Globalny program zarządzania wydajnością (z ang. Global Performance Management Program – GPMP) zapewnia optymalizację wyników indywidualnych i zespołowych w dążeniu do osiągnięcia celów strategicznych. GPMP pozwala pracownikom zrozumieć stawiane im wymagania poprzez wyznaczanie ambitnych celów, mierzenie kluczowych kompetencji i tworzenie opartego na wydajności partnerstwa pomiędzy pracownikiem a organizacją.

NAUKA I ROZWÓJ

Nasz program LEed zapewnia możliwości rozwoju, pomagając pracownikom podjąć nowe obowiązki lub poszerzyć kompetencje w trosce o uzyskanie jak najlepszych wyników na ich obecnych stanowiskach. Wierzymy, że rozwój pracowników zapewni przewagę konkurencyjną i skutecznie przełoży się na sukces naszej firmy dzięki większym możliwościom pracowników.

SYSTEM UZNANIOWY

Doceniamy wzorowe wyniki poprzez awanse, programy uznaniowe i długoterminowe systemy premii.