Rurociągi

RUROCIĄGI

Rurociągi przesyłowe i tranzytowe stanowią uzasadnioną ekonomicznie alternatywę dla wykorzystania do transportu ropy naftowej, gazu i wody transportu kolejowego, morskiego i drogowego. Każdego dnia rurociągami na całym świecie przesyłane są zasoby warte miliardy dolarów.

Choć budowa rurociągu stanowi niezwykle rozbudowaną operację, Lincoln Electric od zawsze skupia się na nieustannym rozwijaniu procesów spawalniczych. Jesteśmy pionierami w zakresie konwencjonalnych i nowoczesnych metod spawania rurociągów. Wszystkie prace związane z budową rurociągu podlegają wymogom dokumentacji technicznej.

Poszczególne procesy są opracowywane i dobierane pod kątem warunków panujących w miejscu budowy oraz pod względem ekonomicznym. Budowę można podzielić na dwa główne podsegmenty w zależności od otoczenia mającego przełożenie na wyzwania, przed jakimi staje cała operacja:

• Rurociągi lądowe
• Rurociągi morskie

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA

Rurociągami transportowana jest ropa naftowa, gaz ziemny oraz woda. Oplatają kulę ziemską, dostarczając surowce potrzebne do wyprodukowania wystarczającej ilości energii dla stale rosnącej populacji. Świat się zmienia, zasoby są pozyskiwane z coraz dalszych zakątków, zaludnienie przekracza możliwości dostępnej infrastruktury, a zapotrzebowanie na budowę nowych rurociągów tylko się zwiększa. Konstruktorzy rurociągów muszą zmierzyć się z wyzwaniami natury technicznej oraz spełnić surowe wymogi mechaniczne. Czy to na dnie morza w arktycznych regionach Rosji, czy w środkowej Afryce, nieustannie rozwijamy produkty, procesy i rozwiązania oraz poszerzamy naszą wiedzę, żeby pomagać Ci w sprawnej i ekonomicznej budowie rurociągów.

ROSNĄCE OCZEKIWANIA

Rosnące zapotrzebowanie na wyższe ciśnienie robocze, wzmożona aktywność wiertnicza w zasiarczonym podłożu, bardziej surowe warunki eksploatacji, zaostrzone kontrole i przepisy ochrony środowiska mają ogromny wpływ na przemysł budowlany. Zwiększone zastosowanie stali o dużej wytrzymałości pozwalającej budować rurociągi o cieńszych ścianach, które spełniają wymogi jakościowe i zachowują odporność na kruszenia i pękanie wodoropochodne. Kontrahenci muszą stawić czoła tym wyzwaniom przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów i dotrzymaniu terminów. Właśnie w tym możemy pomóc.

UDOSKONALONE PROCESY SPAWALNICZE

Choć spawanie elektrodami otulonymi (SMAW) przez długi czas pozostawało branżowym standardem, nowsze materiały wymagają stosowania bardziej dopracowanych procesów i zmechanizowanych rozwiązań spawalniczych. Nasi eksperci posiadają doświadczenie w zakresie większości procesów spawalniczych wykorzystywanych w przemyśle gazociągowym. Rurociągi budowane są z wielu różnych materiałów, od stali manganowej po stal superdupleks. Oferujemy kompletny asortyment urządzeń, materiałów oraz rozwiązań spełniających lub wykraczających poza wymogi dla każdego z materiałów rodzimych stosowanych w budowie rurociągów.

NAUKA I TECHNOLOGIA

Nie przestajemy rozwijać technologii spawania wykorzystywanych przez klientów w przemyśle rurociągowym. Zgodnie z przyjętą strategią wiele środków inwestujemy w automatyzację, prace inżynieryjne, badawcze i rozwojowe mające umocnić zajmowaną przez nas pozycję rynkowego lidera. Wykwalifikowani i doświadczeni technologowie, inżynierowie i doktorzy nauk technicznych służą klientom pomocą w określaniu przyczyn usterek oraz opracowaniu nowych procesów i dobraniu materiałów pod kątem eksploatowanego przez nich sprzętu.