LNG

LNG = CIEKŁY GAZ ZIEMNY

Gaz ziemny, występujący głównie w postaci metanu, po wydobyciu spod ziemi trafia do zakładów przetwórstwa gazu, w których jest oczyszczany z nieczystości, takich jak dwutlenek węgla, woda oraz siarka. Następnie gaz należy przetransportować do użytkowników końcowych w celu jego dalszej dystrybucji. Do tego celu stosuje się gazociągi albo metodę skraplania gazu w temperaturze kriogenicznej (-160°C). W formie ciekłej objętość gazu zmniejsza się 600-krotnie. To umożliwia ekonomiczny transport na duże odległości.

POBIERZ BROSZURĘ

TERMINAL PRZESYŁOWY LNG (SKRAPLANIE)

Proces chłodzenia stanowi rdzeń stacji skraplania gazu. W jego wyniku gaz ziemny zostaje schłodzony i skroplony w temperaturze -160°C lub niższej. Proces schładzania i skraplania gazu w tak niskiej temperaturze jest niezwykle energochłonny. Podejmowane są zatem działania mające na celu ograniczenie zużycia energii. Stosowane są na przykład technologie: C3-MR, AP-X, Cascade oraz DMR i SMR. Proces chłodzenia odbywa się kilkuetapowo i wymaga różnych rodzajów wymienników ciepła oraz systemów sprężania.

TERMINAL ODBIORCZY LNG (REGAZYFIKACJA)

Gaz LNG zostaje dostarczony do portu przeznaczenia. Aby mógł zostać ponownie wykorzystany jako gaz ziemny, musi zostać poddany procesowi odparowania (regazyfikacji). Do tego celu stosowane są różne wymienniki ciepła (odparowywacze). W zależności od jego rodzaju do odparowania gazu LNG stosuje się wodę morską, powietrze, propan lub przepalony gaz LNG. Oferujemy specjalistyczne rozwiązania spawalnicze przeznaczone do produkcji podzespołów dla stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

WYRÓWNANIE ZAPOTRZEBOWANIA SZCZYTOWEGO NA GAZ LNG

Zapotrzebowanie na gaz LNG jako paliwo ma charakter sezonowy, dlatego niektóre terminale przesyłowe są wyposażone w instalacje pozwalające magazynować gaz przez większość roku i eksportować go w okresie największego zapotrzebowania.

 

 

 

PŁYWAJĄCA PLATFORMA LNG (FLNG)

FPSO to jednostka pływająca przystosowana do skraplania lub regazyfikacji gazu ziemnego bezpośrednio na pokładzie. Jej zadaniem jest wydobywanie, przechowywanie oraz przeładunek gazu ze złóż podmorskich, a także jego przetwarzanie i skraplanie.
Jednostki FPSO mogą być również wykorzystywane do regazyfikacji. W przeciwieństwie do konwencjonalnych stacji regazyfikacji może ona dopłynąć do miejsca docelowego i poddać swój ładunek regazyfikacji. Takie jednostki określane są skrótem FSRU.

 

TRANSPORT GAZU LNG

Aby przetransportować gaz LNG ze stacji skraplania albo magazynów nadwyżek gazu do użytkownika końcowego, niezbędne są specjalistyczne środki transportu. Istnieją też statki napędzane gazem LNG. Wszystkie tego typu środki transportu wymagają zastosowania odpowiednich materiałów, izolacji i rozwiązań spawalniczych. Oferujemy kompletne rozwiązania spawalnicze dla wszystkich rodzajów środków transportu gazu LNG.

Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO I EKONOMIĘ DO MAGAZYNOWANIA GAZU LNG NAJCZĘŚCIEJ STOSUJE SIĘ CAŁKOWICIE OBUDOWANE ZBIORNIKI

Wewnętrzny zbiornik jest wykonany z 9% stopu niklu, a zbiornik zewnętrzny z betonu sprężonego. Pomiędzy zbiornikiem wewnętrznym i zewnętrznym znajduje się izolacja paroszczelna wykonana z cienkiej płyty ze stali węglowej oraz wielu różnych materiałów izolacyjnych.

SPAWANIE PIONOWE

Pionowe spoiny 9% stopów niklu wykonuje się z dołu w górę. Z tego względu stosowana jest elektroda otulona (spawanie ręczne) albo drut rdzeniowy (spawanie automatyczne i półautomatyczne).

SPOINY PIONOWE ZAZWYCZAJ WYKONUJE SIĘ ELEKTRODĄ OTULONĄ LUB DRUTEM RDZENIOWYM

W przypadku prac ręcznych jest od dziesięcioleci chętnie stosowana na całym świecie jest elektroda Nyloid 2, a drut spawalniczy Supercore 625P FCW zapewnia najlepsze połączenie doskonałej spawalności i właściwości mechanicznych.